facebook

ДепартаментИнформатика

Измерителни качества на тестовете, Евгения Стоименова, НБУ, София, 2000, ISBN 954-8986-07-8, 176 стр.

Измерителни качества на тестовете, Евгения Стоименова, НБУ, София, 2000, ISBN 954-8986-07-8, 176 стр.

Евгения Стоименова

Научни и учебни издания

Изданието представлява общ увод в класическите модели на тестове за измерване на постижения. Дискутират се основните измерителни проблеми в създаването на тестове – валидност, надеждност и стандартизация.