facebook

ДепартаментИнформатика

Информационни технологии за 9 клас, Петя Асенова, Станислав Иванов, Катерина Марчева, Румяна Лишкова, Регалия 6, София, 2002, ISBN 954-745-042-5, 147 стр.

asenova-9klas-stanislav_184x250_fit_478b24840a

Информационни технологии за 9 клас, Петя Асенова, Станислав Иванов, Катерина Марчева, Румяна Лишкова, Регалия 6, София, 2002, ISBN 954-745-042-5, 147 стр.

Петя Асенова, Станислав Иванов, Катерина Марчева, Румяна Лишкова

Научни и учебни издания

Учебникът обобщава, разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците за операционни системи, работа с интернет, работа по проекти. Запознава с често използваните информационни технологии и техните най – нови представители, като технологии за работа с естествени езици, за обработка на таблични данни и графични изображения, бази данни, географски информационни системи, библиотечни системи, мултимедийни технологии, системи на изкуствения интелект и др. Усъвършенства знанията за операционните системи и уменията за работа с файловата система.

Разширява и задълбочава знанията за промените, които предизвикват новите технологии в ежедневието и в професионалната дейност на хората, за необходимостта от толерантност, по-висок морал и по-голяма отговорност в информационното общество.