facebook

ДепартаментИнформатика

Информационни технологии, Галина Момчева, Петя Асенова, Просвета, София, 2009, ISBN 978-954-01-2344-8, 56 стр.

petia-asenova-uchebnik-s_184x250_fit_478b24840a

Информационни технологии, Галина Момчева, Петя Асенова, Просвета, София, 2009, ISBN 978-954-01-2344-8, 56 стр.

Галина Момчева, Петя Асенова

Научни и учебни издания

Учебникът обобщава, разширява и задълбочава знанията и уменията на учениците за операционни системи, работа с интернет, работа по проекти. Дава нови знания за компютърни мрежи, архивиране, изработка на интернет страници. Съдържа задачи, съобразени с възрастта на учениците и с възможностите за решаване в учебния час. Осъществява полезни между предметни връзки. При подбора на темите за проекти авторите използват богатия си опит при изготвяне на проектни предложения и участие в разработването им.