facebook

ДепартаментИнформатика

Информационни технологии 7. клас, Просвета плюс, 2018, ISBN: 978-619-222-226-0 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09-1360/19.07.2018

kniga-georgi-tuparov-9_184x250_fit_478b24840a

Информационни технологии 7. клас, Просвета плюс, 2018, ISBN: 978-619-222-226-0 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09-1360/19.07.2018

10. Ангелов, А., Дурева - Тупарова Д, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова - Михова

Научни и учебни издания

Електронният учебник съдържа:

  • допълнителни интерактивни упражнения;
  • демонстрационни видеоклипове;
  • интерактивно представяне на трите теста за проверка на знанията и уменията.
  • Включени са десетки интерактивни упражнения, с които се проверяват придобитите знания. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеофилми. Към всяка рубрика „Речник“ има интерактивна задача, с която се установяват уменията на учениците да откриват съответствие между термини на английски и на български език. Към всеки урок за нови знания има допълнителни упражнения за затвърдяването им.