facebook

ДепартаментИнформатика

Информационни технологии 7. клас, Просвета плюс, 2018, ISBN: 978-619-222-225-3 (печатен), Одобрен със заповед № РД 09-1360/19.07.2018

kniga-georgi-tuparov-9_184x250_fit_478b24840a

Информационни технологии 7. клас, Просвета плюс, 2018, ISBN: 978-619-222-225-3 (печатен), Одобрен със заповед № РД 09-1360/19.07.2018

9. Ангелов, А., Дурева - Тупарова Д, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова - Михова

Научни и учебни издания

Написан на достъпен и точен език, с ясно и стройно графично оформление, учебникът напълно гарантира постигането на очакваните резултати, заложени в учебната програма по информационни технологии в 7. клас. Учебното съдържание е представено в 36 урока, като е спазено препоръчителното процентно разпределение на часовете, определено в учебната програма. Учебникът се отличава с:

  • тестове за входяща, междинна и изходяща диагностика;
  • теорията в уроците за нови знания се въвежда чрез въпроси и отговори;
  • рубриката „Да припомним!“ актуализира знанията за основни понятия и процедури;
  • рубриката „Речник“ включва термини на английски език и техния превод на български език;
  • практически задачи за усвояване и затвърдяване на основните знания и умения;
  • препоръчителни задачи за включване в портфолиото на ученика;
  • задачи за работа по проект и представяне на резултатите пред класа.Към учебника са разработени много ресурсни файлове, които се използват за мотивиране, въвеждане, демонстриране и усвояване на учебното съдържание. С тях значително се съкращава времето за въвеждане на информация. Дискът с ресурсните файлове е приложен в книгата за учителя.
  • С учебника успешно се реализират междупредметни връзки с цел овладяване на ключовите компетентности, заложени в учебните програми. Чрез информационните технологии седмокласниците се пренасят в света на музиката, литературата, географията, математиката, спорта и др.