facebook

ДепартаментИнформатика

Информационни технологии 6. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-087-7 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09-3260/14.08.2017

kniga-georgi-tuparov-12_184x250_fit_478b24840a

Информационни технологии 6. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-087-7 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09-3260/14.08.2017

13. Ангелов, А., Дурева - Тупарова Д, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова - Михова, М. Спирова

Научни и учебни издания

Електронният учебник съдържа:

  • копие на хартиения учебник;
  • допълнителни интерактивни упражнения почти към всеки урок;
  • демонстрационни видеоклипове;
  • интерактивно представяне на двата теста за проверка на знанията и уменията, както и на този за проверка на наученото в 5. клас.
  • За затвърдяване или групова проверка на знанията за изучените термини на английски език към всеки урок, съдържащ речник, са включени упражнения от тип „съответствие”, които изискват от учениците да свържат правилно термина на английски език със значението му на български език. Включени са и допълнителни упражнения за затвърдяване на знанията към всеки урок за нови знания. По преценка на учителя тези кратки тестови упражнения може да се използват в края на урока, в който са въведени новите думи, или в началото на следващия урок с цел затвърдяване на знанията или устна проверка. Демонстрационните видеоклипове може да се използват за демонстрации пред целия клас или за самостоятелно усвояване на определени дейности от учениците.