facebook

ДепартаментИнформатика

Информационни технологии 5. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-035-8 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09 – 1548/ 08.02.2017 г.

kniga-georgi-tuparov-15_184x250_fit_478b24840a

Информационни технологии 5. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-035-8 (електронен), Одобрен със заповед № РД 09 – 1548/ 08.02.2017 г.

16. Ангелов, А., Дурева - Тупарова Д, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова - Михова

Научни и учебни издания

С „Информационни технологии за 5. клас” учениците ще се запознаят с много нови неща, свързани с компютрите и използването им в различни области. Ще се научат да използват ИТ за рисуване, за слушане на музика и гледане на видео, за писане на текст и работа с таблици, за атрактивно представяне на информация пред публика, за търсене на новости в дебрите на интернет, за изпращане на електронни съобщения. Ще се запознаят с основни правила и съвети за безопасно използване на компютъра и интернет. В процеса на работа учениците ще създадат собствено портфолио, съдържащо изработени от тях изображения, текстове, презентации.

Електронният учебник включва множество интерактивни упражнения, с които се проверяват придобитите знания от учениците. Част от уроците за нови знания са съпроводени с видеоматериали, демонстриращи постъпковото изпълнение на дадена дейност, като например изрязване на част от изображение, изчертаване на фигура или крива и др. Към всяка рубрика „Речник” има интерактивна задача, с която се установяват уменията на учениците за откриване на съответствие между термини на английски и на български език.

Авторите предоставят и примерно тематично разпределение на учебното съдържание в новоприетия стандартен формат.