facebook

ДепартаментИнформатика

Информационни технологии 5. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-029-7 (печатен), Одобрен със заповед № РД 09 – 1548/ 08.02.2017 г.

kniga-georgi-tuparov-15_184x250_fit_478b24840a

Информационни технологии 5. клас, Просвета плюс, 2017, ISBN: 978-619-222-029-7 (печатен), Одобрен със заповед № РД 09 – 1548/ 08.02.2017 г.

15. Ангелов, А., Дурева - Тупарова Д, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова - Михова

Научни и учебни издания

Учебното съдържание по информационни технологии за 5. клас е представено в 34 урока, които съответстват точно на новата учебна програма.

Авторите са разработили теоретичното съдържание на уроците под формата на въпроси и отговори. Въпросите са изведени встрани от основния текст, за да се подчертае тяхната важност и да се осигури по-лесно намиране на отговорите им при самостоятелната работа на ученика.

Учебникът съдържа:

  • рубрика „Да припомним!”, в която накратко се актуализират основни понятия и процедури;
  • рубрика „Речник”, в която са включени термините на английски език, използвани в урока, и техният превод на български език;
  • поне една задача в уроците за нови знания, чрез която се мотивира и въвежда новата тема или чието решаване се използва за въвеждане на нови знания и умения в хода на урока;
  • разнообразни въпроси и задачи за затвърдяване на въведените понятия и процедури, както и за самостоятелна работа;
  • примерни тестове и задачи за оценяване на усвоените до момента знания и умения;
  • много и разнообразни задачи за осъществяване на междупредметни връзки;
  • задачи, които учителят по своя преценка може да използва при изготвянето на портфолио, което да представя знанията и уменията на учениците.
  • Дискът към „Информационни технологии за 5. клас” съдържа предварително подготвени файлове със задачи и демонстрационни видеоклипове.