facebook

ДепартаментИнформатика

Enhanced Living Environments: From Models to Technologies

kniga-rosica-goleva-5_184x250_fit_478b24840a

Enhanced Living Environments: From Models to Technologies

Росица Голева

Научни и учебни издания

Приложението на информационните и комуникационни технологии в здравеопазването и социалните грижи, повишаването на разходите за здравеопазване и демографската криза, динамиката на ежедневието на хората и особено на членовете на семействата, които се грижат за хора със специални грижи поставя сериозен натиск върху стабилността и качеството на живот както на възрастните, така и на активните хора и децата. Средствата за подобряване на начина на живот (Enhanced living environments - ELEs) интегрират новите комуникационни и информационни средства и системи и подобряват условията за полагане на грижи и средата на живот на всички. Освен сигурност на средата за живот и стабилност в процеса на полагане на грижи системите за подобни грижи създават условия за съчетаване на медицински и други грижи и по-ясен мониторинг на възрастните хора, отчитайки емоционалното им състояние, нивата на стрес, социалната изолация, физическата активност, медицинските грижи и др.