facebook

ДепартаментИнформатика

Електронното правителство и групите с нисък социален и икономически статус, Аврам Ескенази, Нели Манева, Петя Асенова, Стефан Додунеков, БАН, София, 2008, ISBN 978-954-9518-50-4, 79 стр.

petya_184x250_fit_478b24840a

Електронното правителство и групите с нисък социален и икономически статус, Аврам Ескенази, Нели Манева, Петя Асенова, Стефан Додунеков, БАН, София, 2008, ISBN 978-954-9518-50-4, 79 стр.

Аврам Ескенази, Нели Манева, Петя Асенова, Стефан Додунеков

Научни и учебни издания

В книгата е представено изследване по проект  ELOST на 6-та рамкова програма, въз основа на което се правят препоръки за политиката на увеличаване на заинтересоваността и използването на услугите на електронното правителство сред групите с нисък социален и икономически статус .