facebook

ДепартаментИнформатика

Data Acquisition Applications, Edited by Zdravko Karakehayov, InTech, Rijeka, Croatia, Published: August 23, 2012

img150_184x250_fit_478b24840a

Data Acquisition Applications, Edited by Zdravko Karakehayov, InTech, Rijeka, Croatia, Published: August 23, 2012

Здравко Каракехайов

Научни и учебни издания

Книгата се състои от 13 глави и е разделена на три части: Индустриални приложения, Приложения в медицината и Научни експерименти. Главите са написани от експерти от различни части на света. Книгата е насочена към проектанти или изследователи в областта на системите за събиране на аналогова информация. Електронен вариант на книгата е наличен в www.intechopen.com.