facebook

ДепартаментИнформатика

Бази от данни, Юлиана Пенева, Георги Тупаров, ИК “Регалия 6”, София, 2005 ISBN 9547450882, 190 стр.

peneva-1-bazi_184x250_fit_478b24840a

Бази от данни, Юлиана Пенева, Георги Тупаров, ИК “Регалия 6”, София, 2005 ISBN 9547450882, 190 стр.

Юлиана Пенева, Георги Тупаров

Научни и учебни издания

В книгата са представени принципите на базите от данни и свързаните с тях информационни системи. Разгледани са основно теми, свързани с моделиране на данните и проектиране на бази от данни, като особено внимание е отделено на релационните системи. Целта е читателят да придобие практически умения за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни бази от данни.

Книгата може да се използва като основен учебник за специалностите Информатика, Информационни системи и Компютърни системи и технологии. Тя ще бъде полезна и за всички, които желаят да допълнят своите познания по бази от данни и свързаната с тях теория.