facebook

ДепартаментИнформатика

Бази от данни, Юлиана Пенева, Георги Тупаров, ИК “Регалия 6”, София, 2005 ISBN 9547450786, 230 стр.

peneva-2-bazi_184x250_fit_478b24840a

Бази от данни, Юлиана Пенева, Георги Тупаров, ИК “Регалия 6”, София, 2005 ISBN 9547450786, 230 стр.

Юлиана Пенева, Георги Тупаров

Научни и учебни издания

Настоящата книга е продължение на учебника "Бази от данни" - І част. Разгледани са основни, от гледна точка на авторите, насоки в развитието на технологията "бази от данни" и свързаните с тях нетрадиционни приложения. Без съмнение изследванията и резултатите в тази област са обемни и значими постижения на софтуерните технологии. Това прави особено труден избора на темите, върху които да се изгради едно актуално изложение.

Обхванати са теми, отнасящи се до разпределените бази от данни, обектно-ориентираното моделиране и обработката на транзакции. Специално внимание е обърнато на универсалния достъп до Web чрез СУБД, както и на новото направление Datawarehousing, което осигурява средства за работа с големи конгломерати от данни с цел подпомагане на процеса "вземане на решения". Разгледани са и някои съвременни тенденции в развитието на технологиите (XML) и реализациите (Oracle) за съхраняване и управление на данни.