facebook

ДепартаментИнформатика

Ambient Assisted Living and Enhanced Living Environments

kniga-rosica-goleva-4_184x250_fit_478b24840a

Ambient Assisted Living and Enhanced Living Environments

Росица Голева

Научни и учебни издания

Повишаването на медицинските разходи за грижа на хората поради застаряването на населението поставя сериозен натиск върху изискванията за стабилност на системата за здравеопазване и социални грижи, поддръжка на професионалните заболявания и качеството на живот на хората с необходимост от специални грижи. Подобрената среда за живот (Enhanced Living Environments - ELE) е термин, който описва използването на комуникационни и информационни технологии в грижите и поддръжката на живота на хора с ограничена работоспособност и възрастни хора, още известна като среда за полагани на грижи (Ambient Assisted Living - AAL). Целта на средата за подобряване на начина на живот цели създаване на инфраструктура и услуги, които позволяват автономност на живеене като интегрират информационни и комуникационни ресурси в дома, местоработата, подобряват качеството на живот и автономността на поддръжката на живот колкото е възможно по-продължително време с цел създаване на условия за хармония в начина на живот. Тези технологии са представени от различна гледна точка в настоящата книга.