facebook

ДепартаментИнформатика

 

Ръководител

доц. д-р Димитър Атанасов

корпус 2, офис 611

тел.: 02/8110 631, в. 26112

е-mail: datanasov@nbu.bg

 

 

Секретар

Таня Долдурова

корпус 2, офис 611

тел.: 02/8110 611, в. 26111

e-mail: tdoldurova@nbu.bg

 

 

Членовете на Департамента развиват научна дейност в областите: информатика, автоматизация на области от нематериалната сфера,  методика на обучението по информатика, алгебра и теория на числата, диференциални уравнения, приложна геометрия и инженерна графика, изследване на операциите, когнитивна лингвистика,  системи за автоматизирано проектиране и автоматизация на инженерния труд, автоматика, изчислителна техника и системи за управление, компютърни системи, комплекси и мрежи, автоматизация на инженерния труд – системи за автоматизирано проектиране.


Департаментът провежда редовен научен семинар, както и ежегодна международна конференция.

  

 


Има сключени договори за съвместна дейност с университети в Германия, Финландия, Франция, Белгия, САЩ и други страни.


Работи на студенти от бакалавърската програма „Мултимедия и компютърна графика“ и от магистърската програма „Мултимедия и компютърна анимация“ могат да се видят във Виртуалната галерия 3D.