ДепартаментИнформатика

гл. ас. д-р Мария Георгиева

гл. ас. д-р Мария ГеоргиеваДепартамент: Информатика

Телефон: -

E-mail: m.georgieva@nbu.bg

Приемно време: Вторник 9:00-11:00 611 II Корпус,Четвъртък 9:00-11:00 611 II Корпус