ДепартаментИнформатика

Проф. д-р Марин Маринов

Проф. д-р Марин Маринов

е-mail: mlmarinov@nbu.bg

проф. д-р Марин Маринов

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: нелинейни диференциални уравнения; приложна математика; математическа икономика.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: математическа икономика; специализиран софтуер за научни изследвания

 

Преподавателски интереси в областта на: математика (диференциални уравнения; математически анализ), приложения на математиката

 

Образование:

 

Московски държавен университет

 

Членство в организации: Съюза на математиците в България

 

Участие в национални и международни проекти:

Ръководител:

  • Договор за научни изследвания с Института по хидродинамика в гр. Новосибирск
  • Договор за научно сътрудничество с Университета в Пиза – Италия (2006 -2008)

 

Изпълнител:

  • TEMTUS JEP 1728
  • TEMTUS SJEP 07272
  • договори с МОНТ
  • Проект ДИД 02/15 финансиран от НФНИ (27.12.2009-27.12.2012) “Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини ”