ДепартаментИнформатика

Доц. д-р Венцислав Джамбазов

Доц. д-р Венцислав Джамбазов

е-mail: venci@nbu.bg

доц. д-р Венцислав Джамбазов

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: електронно обучение, информационни системи за бизнеса, уеб технологии, мултимедия

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: социални изследвания в интернет, кибер-култура, технологии, иновации

 

Възможности за експертиза в областта на: уеб технологии, информационни системи за бизнеса, мултимедия, количествени изследвания, кибер-култура

 

Преподавателски интереси в областта на: уеб технологии, информационни системи за бизнеса, мултимедия, количествени изследвания, кибер-култура

 

Образование:

2009г. Център по наукознание и история на науката, БАН – доктор

 

2002 г. Нов български университет – доктор на НБУ

 

1996 г. Технически университет – София – машинен инженер

 

По-важни публикации:

 

„Стратегии за преподаване в среда за електронно обучение“, Математика и информатика, брой 6, 2013

„Уеб базирани потребителски интерфейси“, монография, НБУ, София, 2011

„Провеждане на уеб базирани анкетни проучвания“, Ловци на умове, том 3, НБУ, София, 2008

„Основи на уеб дизайна“, монография в съавторство с Ж.Томс, ИК "СИЕЛА", София, 2004

„Уеб дизайн - Как да създаваме успешни уеб сайтове“, монография в съавторство с Ж.Томс, ИК "СИЕЛА", София, 2001