ДепартаментИнформатика

Доц. д-р Велина Славова

Доц. д-р Велина Славова

е-mail: vslavova@nbu.bg

доц. д-р Велина Славова

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: изкуствен интелект, математическо моделиране в когнитивна лингвистика, машинно разпознаване на емоции, обработка на естествен език, анализ на изразено отношение в текст.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: статистически методи и модели, машинно обучение, невронни мрежи.

 

Възможности за експертиза в областта на: дългогодишен международен експерт на Agence Unversitaire de la Francophonie за образователни програми в областта на инженерните науки и информатиката и научни проекти в тези направления на франкофонските университети по света.

 

Преподавателски интереси в областта на: от 1999 ежегодно поканен преподавател в Universite de Nantes, Франция, многократно поканен преподавател в Universite Fransaise d’Egypte, от 1998 лектор на курсове моделиране на бази данни и статистически методи в Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion, София;

 

Образование:

1982 машинен инженер, Висш Машинно-Електротехнически Институт, София;

1984 инженер –специалист по приложна математика и информатика, Център за Приложна Математика и Информатика при Висш Машинно-Електротехнически Институт, София;

1989- доктор (к.т.н.) ВАК;          

1991 – специализация по CAD и роботика в Ecole Nationale de Mines de Paris, Франция;

1999 – специализация в магистърска програма по когнивна наука на Централно – Източно Европейсти Център по Когнитивна Наука НБУ;

2004       - Доцент по информатика 01-01-123, ВАК;

 

Членство в организации:

Agence Unversitaire de la Francophonie – междунаровна франкофонска университетска агенция, 2004-2009 - Член на Научния Съвет на Agence Unversitaire de la Francophonie 2004-20012- на Регионалното Бюро на агенцията като представител на страната.

Международен комитет по когнитивно моделиране в лингвистката,

съпредседател на програмния и организационния комитет на международните конференции Cognitive Modeling in Linguistics, Cognitive Modeling in Science and Education.

Член на редакционната колегия на международното списание International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) www.ijcrsee.com;

 

Участие в национални и международни проекти:

                Международни  проекти, включетелно проекти по Европейски програми, като участник и като ръковоител,  в областта на образованието, на дистанционното обучение, на компютърната лингвистика, на изкуствения интелект, съвместно с Universite de Nantes и Vrije Universiteit Bruxelles.

 

По-важни публикации:

                Slavova V., (2004), A generalized net for natural language comprehension.  In: Advanced

Studies in Contemporary Mathematics, vol 8, No 2, 2004, Ku-Duk Press, p.p. 131 - 153.

                Slavova, V., and A. Soschen (2005), Parallel Language and Semantic Treatment in AGN ,

in: Cybernetics and Information Technologies, Sofia 2005, Bulgarian Academy of Sciences

Press, p-p 84-95

                Slavova, V., and A. Soschen (2007), A Fibonacci-tree model of cognitive processes

underlying language faculty, in: Proc. Of 3-rd international conference in Computer Science,

NBU, University of Fulda, Boston University, pp. 196-205.

                Slavova, V., Verhelst W., Sahli H. (2008), A Cognitive Science Reasoning in Recognition

of Emotions in Audio -Visual Speech. in: International Journal Information theories &

applications, IJ ITA – volume 15/2008, p.-p. 324-334

                Slavova V., and A. Soschen, (2009), Experimental support of syntactic computation based

on semantic merge of concepts, in: International Journal "Information Technologies &

Knowledge" Vol.3 / 2009, p.- p. 5-23

                Slavova V., and A. Soschen, (2009), Experimental support of syntactic computation based

on semantic merge of concepts, in: International Journal "Information Technologies &

Knowledge" Vol.3 / 2009, p.- p. 5-23

                Slavova, V., Mirchev L., and Elefteridis C. (2010). "A graph model of shocked financial

system. in: International Journal " Information Models of Knowledge (2010): 272-283

                Savova V., Polyakov V.(2011) The metrics of complexity based on system of case relation

in topological structure of language (on data of DB 'Languages of the world"), in: Text

Processing and Cognitive Linguistics, 2011

                Slavova V., and A. Soschen, (2015), On mental representations: Language structure and

meaning revised, to appear in Text Processing and Cognitive Linguistics.