facebook

ДепартаментИнформатика

Преподаватели (не е активно)

проф. д.н. Иван Ланджев

проф. д.н. Иван Ланджев

проф. д-р Георги Тупаров

проф. д-р Георги Тупаров

проф. д-р Марин Маринов

проф. д-р Марин Маринов

проф. д-р Стоян Малешков

проф. д-р Стоян Малешков

доц. д-р Велина Славова

доц. д-р Велина Славова

доц. д-р Венцислав Джамбазов

доц. д-р Венцислав Джамбазов

доц. д-р Димитър Атанасов

доц. д-р Димитър Атанасов

доц. д-р Ласко Ласков

доц. д-р Ласко Ласков

доц. д-р Ясен Горбунов

доц. д-р Ясен Горбунов

гл. ас. д-р Валентина Иванова

гл. ас. д-р Валентина Иванова

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

гл. ас. д-р Йоана Минкова

гл. ас. д-р Йоана Минкова