ДепартаментИнформатика

Актуално

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
12.06.2017 14:40

Семинар „Програмно осигуряване на е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран език“

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702

Организатор:
департамент „Информатика“

Водещи:
гл. ас. д-р Валентина Иванова
гл. ас. д-р Марияна Райкова

 

Езиковите технологии са пресечната точка между лингвистиката и информатиката. Проект „Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран език“ е предложен от деп. „Англицистика“ и се ръководи от доц. д-р Мария Стамболиева. В реализацията му участват екипи от „Лаборатория за езикови технологии“ (деп. „Англицистика“) и „Лаборатория за дигитални иновации“ (деп. „Информатика“).

По време на семинара ще бъдат представени техническите предизвикателства при разработване на платформата, концепцията за нейното изграждане, софтуерната архитектура, използваните техологии и програмни средства, методите за осигуряване на качеството и първите резултати от използването й след въвеждане в експлоатация.

Гл. ас. д-р Валентина Иванова

Основни изследователски интереси в областта на: Персонален софтуерен процес, софтуерни технологии и управление на проекти по ИТ, e-Leadership

Допълнителни изследователски интереси в областта на: системи с изкуствен интелект, технологично предприемачество и иновации

Гл. ас. д-р Марияна Райкова

Основни изследователски интереси в областта на: електронното обучение, електронно тестване, концептуални карти, генериране на тестови въпроси, програмиране, езици за програмиране
Допълнителни изследователски интереси в областта на: уеб програмиране, оптимизация за търсещи машини, бази данни
Възможности за експертиза в областта на: електронно тестване, класификация на тестови въпроси
Преподавателски интереси в областта на: програмиране на С и С++, обектно ориентирано програмиране, уеб програмиране, бази данни, SQL, Oracle