facebook

ДепартаментИнформатика

Актуално

1500490-copy_678x410_crop_478b24840a
07.06.2021 16:20

Публична лекция „Комуникационни мрежи и интелигентна среда на живот“

Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
гл. ас. д-р Росица Голева


Участници:
преподаватели от департамент „Информатика“, студенти от курсове в департамента и всички желаещи да чуят новости в областта


Актуалната тема за приложението на информационни и комуникационни технологии и решения за подобряване на начина на живот на стари и млади, на активно живеещи и не толкова активно живеещи хора ще бъде представена на публичната лекция от гл. ас. д-р Росица Голева.

Първоначално вдъхновена от необходимостта да се грижим за нашите родители задачата постепенно стана всеобхватна, т.е. насочи се към подобряване на начина на живот не само на възрастни и болни хора, но и на деца, на всички в семейството, в средата на работа и живот. Предлагането на различни технологични решения за различните групи потребители е свързано с подобряване на градската среда на живот, автоматизиране на дома, на транспорта, контрол на околната среда, на средата на работа, производство на стоки, земеделски култури, почивка, спорт, развлечения и много други.

Росица Голева

Основни изследователски интереси в областта на: комуникационни мрежи и протоколи, облачни технологии, теория на телетрафика и масовото обслужване, моделиране на сложни системи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: технологии открай докрай, качество на обслужването и качество на възприемането на информация, статистически анализи на сложни системи.

Преподавателски интереси в областта на: операционни системи, облачни технологии, комуникационни мрежи и протоколи.

Образование:

Tехнически университет София (Висш машинно електротехнически институт)

Членство в организации: IEEE