facebook

ДепартаментИнформатика

Актуално

pexels-luis-gomes-546819_678x410_crop_478b24840a
04.06.2021 11:20

Онлайн семинар „Попълване на празни стойности в множество от данни“

Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
гл. ас. д-р Слав Ангелов


Попълване на липсващи данни не се препоръчва, но понякога се налага. Ще изложа основи техники за попълване на данни и съответните им недостатъци. Ще представя и работния ми опит по темата. Демонстрациите ще са реализирани чрез езика R.

Д-р Слав Ангелов има висше образование по Приложна математика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2014 г. завършва с пълно отличие магистратура „Оптимизация“ във ФМИ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Междувременно води 2 години упражнения по Линейна алгебра във ФМИ. В периода октомври 2014 – 2018 е докторант към НБУ, департамент Информатика. През този период участва в множество проекти на „Лаборатория за управление на рисковете“, по-късно „Център за управление на рисковете“. Проектите засягат въпроси като: АЕЦ „Белене“, газов хъб „Балкан“, електропотреблението на България до 2030 година и други. Дисертационния си труд на тема „Компютърно симулиране и оценка на фирмени рискове“ защитава през април 2019 година, направление 4.6 Компютърни науки и информатика.